Site Bina Muhasebe ve Aidat Takibi | Elazığ Site Yönetim

Site Bina Muhasebe ve Aidat Takibi

 • Home
 • Site Bina Muhasebe ve Aidat Takibi
Site Bina Muhasebe ve Aidat Takibi

Site Bina Muhasebe ve Aidat Takibi

Muhasebe İşlemleri
 • Gelir ve giderlerin belgeli olarak yasal deftere kaydı,
 • Defter ve belgelerin yönetime denetcilere ve adli mercilere incelemeleri için hazır bulundurulması,
 • Ödenmeyen aidatların yasal faizlerinin hesaplanması ve kaydı,
 • Dönem sonunda gelir ve gider bilançolarının yönetim kuruluna sunulması,
 • Gider ve gelir analizlerinin periyodik olarak yönetime sunulması

Site Bina Muhasebe ve Aidat TakibiHAKTAN Yönetim, hizmet verdiği apartman, site, iş merkezleri ve binalarda muhasebe işlemleri konusunda aşağıdaki esaslara göre hareket etmektedir:
Binalarda ve apartmanlarda aidat ve diğer toplanan paranın detaylı olarak kayıtları tutulmalıdır. Aidatların toplanması ve giderlerin zamanında ödenmesinden site yönetimi, apartman yönetimi veya bina yönetimi sorumludur. Aidatların banka yoluyla toplanması, aboneliklerin (su, elektrik, doğal gaz vb) bankaya otomatik ödeme talimatı verilmek suretiyle ödenmesi yöneticilere kolaylık sağlayacaktır.

Bina muhasebelerinde esas olarak;

 • Bina yönetimi işletme defteri kullanır ve bunu notere tasdik ettirir.
 • Defterin sol tarafına giderler ve sağ tarafına gelirler yani aidatlar yazılır.
 • Giderler genellikle fatura karşılığı yapılan ( Ortak elektrik,su asansör gibi ) harcamalara dayanır. Gider pusulasıda kullanılabilir. Kapıcı, bahçe bakımının kapıcıya yaptırılması gibi ödemeler gider pusulası ile yapılır. Tutanakla gider kaydedildiği durumlar çok nadiren gerçekleşir.
 • Gelirler genellikle aidatlardan oluşur ve dairelerden alınan aidatlar karşılığı makbuz düzenlenir. (Makbuza en az kimden, daire ve tutar ile aidatın ilgili olduğu ay yazılır.) Bu makbuzlar sırasıyla işletme defterinin gelir sağ sayfasına yazılır. Gelir gider arasında fark kasa veya bankadaki nakdi gösterir.
 • Karar defteri tasdik ettirilir ve apartman yada site toplantısında alınan kararlar yazılır. Apartman sakinlerine duyuru yapılır yarıdan fazla katılımı ile karar alınabilir.
 • Aidatların takibi için her ay apartmam veya site sakinlerinin adı soyadı ve daire no.su ile ödenen aidatları gösteren bir liste yapılır. Aidat borçluları bu şekilde takibi mümkündür.
 • Çok önemli bir konu daire sahiplerince katlanılan harcamalar içinde aynı makbuzlarla tahsilat yapılır. Bu tür harçamalar genelde bir kaç yerden teklif alınarak en uygun olana yapılması ve toplanan paranın bu işte kullanıldığının ayrıca açıklanmasının yapılması gerekir.
 • Kapıcılara(varsa) yapılan ödemeler gelir vergisinden istisna ancak SGK sigorta bildirgesi verilmesi ve primlerin ödenmesi gerekir.
 • Diğer görevliler (danışma, güvenlik) için gelir vergisi ödemek zorunluluğu olduğu dikkate alınmalıdır.

Categories:

Call Now Button