KVKK Aydınlatma Metni - Elazığ Site Yönetimi | Elazığ temizlik Firması

info@3genhizmetgrubu.com Nailbey Mah. Şehit İdris Doğan Cad. No:27/A Elazığ 0850 220 80 33

Bizi Takip Edin

KVKK Aydınlatma Metni - Elazığ Site Yönetimi | Elazığ temizlik Firması

  • Home
  • KVKK Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu: 3Gen Hizmet Grubu

Adres: [Nailbey Mah. Şehit İdris Doğan Cad. No:33/A Elazığ]

Telefon: [0850 220 80 33]

E-posta: [info@3genhizmetgrubu.com]

Veri Sorumlusunun Temsilcisi: [Varsa, Temsilci Bilgileri]

Veri Sorumlusunun İletişim Bilgileri: [Temsilci Bilgileri]

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları: 3Gen Hizmet Grubu olarak, müşteri ilişkileri yönetimi, hizmet sunumu, fatura işlemleri, istatistiksel analizler, pazarlama faaliyetleri gibi işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla müşteri ve potansiyel müşteri verilerini işlemekteyiz. Ayrıca, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve talep edilen hizmetlerin sunulması amacıyla da kişisel veriler işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları: Kişisel veriler, yasal düzenlemelere uygun olarak ve KVKK kapsamında açık rıza alınarak iş ortakları, hizmet sağlayıcılar, danışmanlar ve yasal merciler gibi üçüncü kişilere aktarılabilmektedir. Bu aktarımların amacı, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesini sağlamaktır.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi: Kişisel veriler, müşteri ilişkileri yönetimi süreci kapsamında, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Kişisel verilerin toplanmasının hukuki sebebi, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen, açık rıza, sözleşme, hukuki yükümlülük, veri sorumlusunun meşru menfaati gibi hukuki sebeplere dayanmaktadır.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları: Kişisel veri sahipleri, KVKK kapsamında haklarına ilişkin taleplerde bulunabilirler. Bu haklar arasında, kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme ve kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi gibi haklar yer almaktadır.

Kişisel Veri Sahiplerinin Başvuru Yöntemleri: Kişisel veri sahipleri, KVKK’nın 11. maddesi uyarınca taleplerini, 3Gen Hizmet Grubu’na yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun belirlediği diğer yöntemlerle iletebilirler. Başvuruların sonuçlandırılması için gerekli olan bilgilerin verilmesi, kişisel veri sahiplerinin haklarını daha etkin bir şekilde kullanmasına yardımcı olacaktır.

KVKK Aydınlatma Metninde Yapılan Değişiklikler: 3Gen Hizmet Grubu, işbu KVKK Aydınlatma Metni’nde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak ve gerekli görüldüğünde duyurulacaktır.

Call Now Button