Site Bina Hukuki Danışmanlık | Elazığ Site Yönetim

Site Bina Hukuki Danışmanlık

  • Home
  • Site Bina Hukuki Danışmanlık
Site Bina Hukuki Danışmanlık Hizmeti

Site Bina Hukuki Danışmanlık

  • Yönetim sorunları çözümü
  • İşletme projelerin hazırlanması
  • Aidatını ödemeyenlerin hukuksal takibi
  • Binada yapılacak işlere uygun olarak kararların alınması ve deftere geçirilmesi
  • Geçmiş dönemlerden kalan borçların takip ve tahsilatı
  • Yöneticinin sorumlulukları, Kiracının sorumlulukları, Ev sahibinin sorumlulukları
  • Binada yaşayanların uygun olmayan davranışlarının hukuksal çözümü

Site Bina Hukuki Danışmanlık

Site ve Bina Yönetimleri İçin Hukuki Danışmanlık Neden Önemlidir?

Günümüzün artan kentsel yapılaşmasıyla artık az daireli lokal apartmanlardan, çok daireli ve kompleks yaşam alanlarını içeren tesislere geçişler yaygın hale gelmeye başlamıştır. Doğaldır ki sayı artıkça uyuşmazlıklar da çoğalmakta ve bunun neticesinde çok daireli binalar ya da site yaşam alanlarının en büyük sorunlarından biri de hukuki ihtilaflar olmaya başlamıştır.. Bu ihtilaflar kendi kendine çözülemeyeceği gibi işin uzmanı tarafından bizzat kontrol altına alınmalı ve takip edilmelidir. Resmi bir yapı olarak konumlanan Site/Bina Yönetimlerinin adil ve şeffaf bir şekilde düzenlemeler yapmasına yardımcı olmak, bununla birlikte mevcut düzenlemelerin uygulamasını hayata geçirmek için en ideal yol, işin uzmanı bir avukatın vereceği hukuki hizmetten geçmektedir. Böylece Site/Bina yönetimi kusursuz ve sistematik şekilde işleyecek, yönetimin uğrayacağı zarar en aza indirilecektir. Öte yandan hem yönetimin hem de kat maliklerinin haklarının korunacak, ihtilaflar hızlıca çözülecektir. Site Yönetim Planı ile Kat Maliklerinin onaylamış olduğu tüm kuralların aktif olarak uygulanması mümkün olacaktır.

Site Yönetimlerinde Avukat ve Hukuki Danışmanlık Hizmetleri nelerdir?

· Apartman Yönetici ve Denetçilerinin Seçilmesi.

· Yöneticilerin Görev ve Sorumluluk Kapsamları.

· Yönetici Görev ve Sorumlulukları Kapsamında Yaşanan İhtilaflar.

· Apartman Kayıt Belgelerinin Tutulması.

· Aylık Aidat, Isınma ve Ortak Giderlerin Toplanmasında Yaşanan Sorunların Hızlı Çözümü ve İcra Takipleri.

· Kira Alacaklarının Takibi ve Tahliye

· Apartman Görevlisi İş Sözleşmesinin Düzenlenmesi-Sözleşmenin Revize Edilmesi.

· İşçi Alımı-Sözleşmesinin Feshi.

· Apartman Görevlilerinin Alacağı, Kıdem ve İhbar Tazminatları.

· Güvenlik Şirketleriyle Yapılan Anlaşmalar, Geçici İşçi Alımı.· Site Yönetimi ve Apartman Yöneticiliği ile Kat Malikleri veya Kiracıları ile İlgili Olarak Oluşan Uyuşmazlıkların Karşılıklı Dava Takibi.

Şehir nüfusundaki artış ile ortaya çıkan apartmanlar ve siteler, yaşayan ya da kullananlar için belirli bir düzene tabi olunan yerleşim yerleridir.

Categories:

Call Now Button