Elazığ Okul Temizlik Firması | Elazığ Site Yönetimi

Elazığ Okul Temizlik Firması

  • Home
  • Elazığ Okul Temizlik Firması

Elazığ Okul Temizlik Firması

 Elazığ Okul Temizlik Firması 3gen Temizlik Elazığ Okul Temizliği  Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizin hijyenik bir ortamda eğitilmesi konusunda son derece titiz bir çalışma yürüten ekibimizle eğitim kurumları temizliğinde hizmete hazırdır.

Tıp dilinde sağlık bilgisi anlamına gelen hijyen, birey ve toplumlarda sağlığın korunması ve devam ettirilmesi için gerekli bilgilerin ve uygulamaların toplamıdır. Özellikle, çocuklarımızın toplu yaşamak zorunda oldukları, okul larda okul temizliği çok önemlidir. Hijyen kurallarına uyulması insan sağlığı için adeta bir zorunluluk haline gelmiştir.

Çünkü hijyenle mikroorganizmaların çoğalması ve insanlara bulaşmasının önlenmesi amaçlanarak gerekli tedbirler alınmaktadır. Bu bağlamda ele alınan bir diğer kavram sanitasyondur. Hijyen ve sanitasyon aslında birbirini tamamlayan ve birbiri ile ilgili olan kavramlardır.

Daha çok gıda sektörü ve besinlerdeki hijyen koşullarının sağlanması olarak bilinen ve uygulamalı bir bilim dalı olarak kabul edilen sanitasyon; yiyecek-içecek işletmelerinde araç ve gereçler ile ortamda bulunan sağlığa zararlı mikroorganizmaların güvenli bir düzeye düşürülmesini sağlamak üzere, gerekli olan ısı ve kimyasal madde kullanımını kapsayan bir süreçtir. Gerek hijyen gerekse sanitasyonda yer alan, besinlere ve diğer maddelere zarar vererek bozulmalarına neden olan mikroorganizmaların yok edilmesi veya üremelerinin sınırlandırılması amacıyla uygulanan işlem grubuna ise dezenfeksiyondenir.

Aynı amaçla uygulanan bir başka işlem sterilizasyondur. Okul temizliğinde dezenfeksiyon çok önemlidir. Dezenfeksiyonda sadece hastalık yapıcı ve zarar verici mikroorganizma ve canlılar hedef alınırken; sterilizasyonda ortamda ve eşyada bulunan tüm mikroorganizmaların yok edilmesi amaçlanır. Hijyen, sanitasyon, dezenfeksiyon ve sterilizasyon uygulamalarında her geçen gün gelişen farklı yöntemlerden yararlanılmaktadır. Burada, gıdaların, eşyaların ve yüzeylerin arındırmasında mikroorganizma ve kirlerin yapısal özellikleri etkili olmakta; sağlanan iyilik koşullarının sürdürülmesi için bazı sağlık kurallarına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Hijyen ve sanitasyonla ilgili olarak; kişisel hijyen, personel hijyeni, besin hijyeni, su hijyeni yanında, günümüzde bina hijyeninden de söz etmek mümkündür. Hijyen ve sanitasyon işlemlerinin belli bir kalite standardında yürütülmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla kalite güvence sistemleri geliştirilmiştir. Bugün, birçok okulda okul temizliğinin sağlık koşullarına uygun hizmet verdiğinin bir göstergesi olarak bu belgeleri almaktadır.

Categories:

Call Now Button