3gen Profesyonel Bina Yönetimi | Elazığ Site Yönetim

3gen Profesyonel Bina Yönetimi

  • Home
  • 3gen Profesyonel Bina Yönetimi

3gen Profesyonel Bina Yönetimi İnsanlar arasındaki kırgınlık ve kavgaları önlemek Elazığda Bina Yönetimini Profesyonel olarak yapmak, tecrübesizlik nedeni ile boşa giden harcamaları önlemek, tecrübelerimizi binalara aktarmak ve istihdam oluşturmak.

Kurulduğumuz günden beri dostların teveccühü ve personelimizin özverili gayretleri ile gücümüze güç katarak bu günlere ulaştık.

Kurulduğumuz günden bu güne kadar siz değerli dostlarımızın tavsiyelerini hiç göz ardı etmedik, kendimize ışık yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz.

Daha iyi hizmet sunabilmek için Siz müşterilerimizle olan bütün ilişkilerimizde sizi dinleyip ihtiyaçlarınızı doğru anlayarak, en doğru hizmeti sunabilmeyi temel felsefemiz olarak benimsedik. Bunun size verdiğimiz hizmetin kalitesini arttıracağını biliyoruz.

Nice yıllar birlikteliğimizin devamını temenni ediyoruz.

Elazığ Profesyonel Yöneticilik Hizmeti

Elazığ Profesyonel Yöneticilik Hizmeti Apartman yönetiminin, temel mevzuatı 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunudur. Bu kanunun 34. Maddesinde “Ana gayrimenkulün (apartmanın) sekiz veya daha fazla bağımsız bölümü varsa, yönetici atanması mecburidir.” Der. “Geçinip gidiyoruz, ne gerek var kanuna” diyemeyiz, çünkü sahip olduğumuz-oturduğumuz dairenin tapusu da bu kanuna dayanmaktadır.

Genel bir bina içi temizliğinden, asansör bakımına ve aidat tutarlarının belirlenmesine kadar farklı seslerin yükselmesi muhtemel. Özellikle bina sakinlerinden bir daire sahibinin yönetimi ele almasıyla birlikte, bu sorunlar daha da zorlayıcı bir boyutta ayyuka çıkabilmektedir. Belirlenen aylık ödemelerin gerekliliği ve yeterliliği, her zaman taraflar arasında sabitlenmesi zaman alan bir süreci ifade ediyor. Bu durum zamanla diğer ihtiyaçların karşılanmasını da aksatarak içinden çıkılmaz bir hal alabiliyor.Binaların yapı unsurları ve enerji sarfiyatı gibi hususlar, yönetimin iskeletini oluşturmaktadır. İkamet ve yerleşme kavramlarını karşılayan bir mekanda belli başlı idari işler gündeme gelecektir. Bunlar,‘Apartman Yönetim Kanunu’nda belirtilen maddelere riayet edilerek yerine getirilmektedir. Bu yönetmelik; kat maliklerinin hakkını ve sorumluluklarını belirlerken, yönetici sıfatına sahip bireylerin görevlerini de açıklamaktadır. Yönetimde söz sahibi olan kat sahipleri arasında bir kurul oluşturulur ve belli aralıklarla kurul toplantıları düzenlenir. Bu kurulda alınacak kararlar oy çokluğu ile belirlenir. Kuruldaki her bireyin bir oy hakkı bulunmaktadır. Fakat bu kararlarda aykırı görüşlerin oluşması gibi sebeplerle hukuki yollara başvurulabilmektedir.

Categories:

Call Now Button